U, de petitionaris
Bannergoudsehoutschermafdruk

Veilig(e) oversteken Goudse Hout

393 ondertekeningen

Veel automobilisten rijden (on)bewust te hard op de Goudse Houtsingel. De inrichting van de weg nodigt hen daartoe uit (reguleert dit gedrag nauwelijks). Voorjaar 2019 opent de Natuurspeelplaats in de Goudse Hout. Veilige oversteken voor kinderen betekent voor de gemeente Gouda: werk aan de winkel!

Petitie

Wij

10 besturen van organisaties in en rond de Goudse Hout en vele gebruikers van de Goudse Hout

 

constateren

De inrichting van de Goudse Houtsingel nodigt (on)bewust uit tot te hard rijden (max. 50 km per uur!) Voorjaar 2019 opent de Natuurspeelplaats in de Goudse Hout Té hard rijden op de Goudse Houtsingel is onvoldoende gereguleerd Voorgestelde maatregelen passen prima bij deze stadsweg (Mobiliteitsnota, max 50 km.) en sluiten goed aan bij de inrichting van de rest van de stadsweg Dat de gemeente Gouda hieraan onvoldoende aandacht en prioriteit geeft

 

en verzoeken

Een onmiddellijk besluit tot en het realiseren (eerste kwartaal 2019) van 5 veiliger oversteken over de Goudse Houtsingel naar de Goudse Hout door:

  • aanbrengen drempels op of voor/na oversteken;
  • aanbrengen opvallende belijning ter attendering op de oversteekplaatsen;
  • auto's waarschuwende bebording voor voetgangers en fietsers;
  • opvallende onderpalen bij de bebording;
  • oprekken intensief maaibeheer van 25 naar 75 meter voor elke oversteek.

Het antwoord

Tijdelijke maatregelen, later drempels

In 2019 is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen voor de veiligheid bij vijf oversteken voor fietsers en voetgangers op de Goudse Houtsingel. Door het verkeerscirculatieplan neemt het autoverkeer hier toe. Omdat binnen afzienbare tijd de speelplaats wordt geopend voeren we tijdelijke maatregelen uit. Een definitieve invulling met busvriendelijke drempels volgt.

Bron: Bijlage besluit B&W-Gouda dd 17 december 2019

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Geachte leden van de Gemeenteraad Gouda,

Met instemming hebben wij kennis genomen van het besluit van B&W om begin 2020 korte termijn maatregelen te nemen op de Goudse houtsingel. Dit zien wij als een eerste stap om de oversteken van de Goudse Houtsingel veiliger te maken.

Op 12 december 2018 boden wij de verantwoordelijk wethouder Niezen een petitie aan, met het verzoek om de vijf oversteken veiliger te maken. Sindsdien is, mede dankzij het onderzoeksrapport van Sweco afgelopen zomer (besloten door de wethouder), het belang voor u allen duidelijk geworden. Er is dus sinds het indienen van de petitie een jaar verstreken.

Met name willen wij over die periode onze dank uitspreken voor de inspanningen van uw raadsleden Eppy Boschma en Max de Groot (begin 2019), Frederiek van Stroop Renen, Martijn van der Wind en Max de Groot dit najaar. Eveneens willen wij langs deze weg wethouder Niezen en de heer Mette Corsel danken voor de geboden gelegenheden tot overleg en het leveren van onze inbreng.

De volgende stap om de vijf oversteken veiliger te maken, zal samenvallen met de langere termijn van het realiseren van het nog vast te stellen verkeerscirculatieplan.

Wij rekenen er op daarover met u allen in gesprek te blijven via de daarvoor te banen wegen.

Voor het overige wensen wij u een fijn kerstreces.

Vriendelijk groetend,

de klankbordgroep Veiliger oversteken Goudse Houtsingel, Peter Bos, Fietsersbond Wilfred Franken Martin Kist Gerard Voskuilen

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Gouda 
Petitieloket:
Einddatum:
09-12-2018 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Gerard Voskuilen 
Organisatie:
10 besturen van organisaties in en voor de Goudse Hout 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden aan wethouder Niezen en toegelicht aan gemeenteraad Gouda

Vanavond, 12 december 2018, hebben de initiatiefnemers in totaal 738 handtekeningen aangeboden aan de Goudse wethouder van Verkeer. Daarna hebben ze in het Open Podium de gemeenteraad Gouda in 3 minuten op het belang gewezen van de veilige oversteken naar de Goudse Hout voordat de Natuurspeelplaats daar geopend wordt medio 2019. Wilt u meer lezen en foto's zien? Lees dan verder op: https://netwerkachterwillens.wordpress.com/2018/12/12/738-handtekeningen-door-12-organisaties-voor-veilige-oversteken-naar-de-goudse-hout/.

12-12-2018

Nóg meer handtekeningen nodig!

Beste mensen,

Dank voor ieders e-handtekening onder de petitie: we zijn nu al met 330 ondertekenaars! Op papier zijn er, ons bekend, ook al zo'n 150 verzameld.

We zijn dus op de helft! En we hebben intussen de onderteken-termijn verlengd tot en met 9 december 2018!

In het Open Podium van de Gemeenteraad Gouda van 12 december 2018 gaan we om 20.00 uur in 3 minuten de petitie aanbieden aan de gemeenteraad Gouda: kom je ook?

Wil je alsjeblieft de petitie nog een keer verspreiden met een warme aanbevelingen naar zoveel mogelijk contacten? Dit is de link bij de uitnodiging als je die verstuurt: https://goudsehoutveilig.petities.nl/

Bedankt alvast, Met een vriendelijke groet, Wilfred Franken en Gerard Voskuilen.

22-11-2018